Det kan en anlægsgartner hjælpe dig med

13 april 2021
Emilie Jacobsen

Overvejer du at lave ændringer i din have, er du måske i tvivl om, om du kan få en anlægsgartner til at hjælpe dig eller ej. Her kommer vi ind på nogle af de opgaver, som du kan få en anlægsgartner til at hjælpe dig med. Vi har fået inspiration fra anlægsgartnerfirmaet Eiermann, der kan løse en række forskellige opgaver. Du kan læse mere om dem på https://eiermann.dk/ 

1. Træer og buske 

Først og fremmest kan en anlægsgartner hjælpe dig med at få plantet nye træer og buske i din have, få fjernet de gamle eller få dem beskåret. Træer og buske er vigtige for, hvordan det er at være i din have. De er både med til at skærme for nysgerrige blikke, give ly for solen og læ for vinden. Derfor er det oplagt, at du tænker dem ind i indretningen af din have. 

2. Fliser og hegn

En anlægsgartner kan også hjælpe dig med at lægge nye fliser i din have. Det kan både være stier og terrasser. Stierne gør det nemmere for dig at bruge have, for eksempel at komme rundt med en trillebør. Terrassen giver dig mulighed for nyde solen. 

Du kan også få hjælp af en anlægsgartner til at sætte hegn op. De kan være med til at skærme for nysgerrige blikke og gøre det tydeligt, hvor din grund går. 

3. Undgå vand i haven 

Har du problemer med vand i haven, kan du også få en anlægsgartner til at hjælpe dig med at slippe af med det. Der findes forskellige løsninger alt efter, hvor stort problemet er, og hvad du gerne vil opnå. Du kan for eksempel få skabt bede, hvor du kan opsamle regnvandet. Hvis du ikke har noget imod det, kan du få gravet en faskine ned i græsplænen. Den kan hjælpe vandet med at sive ned hurtigere. 

Flere Nyheder