Det skal du vide, når du køber hus

advertorial

Boligmarkedet har de seneste år været inde i et regulært boom, og hver dag skifter mange boliger ejer. Særligt under coronapandemien har mange valgt at skifte lejligheden i storbyen ud med et hus i provinsen. Hvis du også tænker på at købe hus, så læs med her og få gode råd til, hvad du skal være opmærksom på, inden du sætter din underskrift.

Som førstegangskøber kan det være overvældende at udskifte lejeboligen og få foden under eget bord, men selvom det kan føles skræmmende, overstiger glæden over at få sit eget, måske endda med have, det hele. Den ekstra plads, ingen larm fra underboer og det at kunne sætte sig ud på terrassen med en kop kaffe søndag morgen er blot nogle af de mange fordele, man kan opleve ved at flytte i hus.

Bevis på at huset skifter ejer

En af de ting, det er vigtigt at tage hånd om, når man vælger at blive husejer, er skøde tinglysning. Tinglysning er den måde, man så at sige bekendtgør for verden at boligen har skiftet ejer. Man kan også kalde det en slags stempel eller bevis på, at noget er sket. Herudover forhindrer en tinglysning, at husets tidligere ejeres kreditorer kan gøre udlæg i ejendommen, så ikke mindst derfor er det vigtigt at foretage denne manøvre.

boligadvokat

Tilstandsrapport om fejl og mangler

En anden ting, man vil gøre klogt i at huske, er at se en tilstandsrapport på huset. Tilstandsrapporten tilvejebringes af sælger, og hvis der ikke foreligger en tilstandsrapport på ejendommen ved besigtigelse, gør man som køber klogt i at anmode om en. Der er, som navnet antyder, tale om en rapport der omhandler husets tilstand, og den er udarbejdet af byggetekniske fagfolk, som gennemgår hele huset og ser på, om der er skader eller andet, der skal udbedres.

Kritikpunkterne kategoriseres ud fra, hvor alvorlige de er, og med denne rapport kan køber altså danne sig et overblik over, hvad der vil komme af udgifter efter køb, og man kan tage dette med i sine beregninger. Det kan dreje sig om ting som tag der skal skiftes, revner i soklen eller utætte vinduer.

Er huset klar til fremtidens klima?

Herudover kan det også betale sig at se på andre ting som eksempelvis husets beliggenhed i forhold til forhøjet vandstand under en storm. Dette er noget, man som husejer er nødt til at forholde sig til, i og med at klimaforandringerne nu er en realitet, og vi også her i landet flere gange har set store oversvømmelser som følge af voldsomme uvejr.

Det kan også betale sig at undersøge, hvem naboerne er, så man ikke kommer i en ærgerlig situation, hvis man efter indflytning opdager, at dem ved siden af holder fest hver weekend med karaoke og anden larm.