Få en hjælpende hånd hos en dygtig støttekontaktperson

Et barn eller et ungt menneske som ikke har de optimale rammer for udfoldelse vil risikere at få en barndom fyldt med dårlige oplevelser. Dette kan trække spor langt ind i voksenlivet. Og derfor er det vigtigt at barnet har den rette hjælp i hverdagen – for eksempel fra en støttekontaktperson.

Hvad er en støttekontaktperson?

En støttekontaktperson er en fagperson som har til opgave at være tilknyttet et barn som har behov for særlig støtte eller vejledning. Dette ses desværre ofte i samspils ramte familier hvor de negative dynamikker har stor indflydelse på børnenes trivsel.

Nogle børn kan udvikle psykiske lidelser som gør at de har vanskeligt ved selv at håndtere hverdagen. I så tilfælde vil en støttekontaktperson kunne bistå i forbindelse med fritids interesser eller hjælpe barnet med at komme op og i skole om morgenen.

En støttekontaktperson kan være til rådighed for barnet hvis det har et behov for at tale med en voksen. Støttekontaktpersonen er ikke tilknyttet bopælen eller familien, men det enkelte barn. Dette kan være med til at skabe et tillids forhold mellem barn og støttekontaktperson, især hvis det er derhjemme at barnet har det svært.

En støttekontaktperson vil typisk have en uddannelse som giver faglig understøttelse til denne funktion, for eksempel pædagog, pædagogisk assistent, eller pædagog studerende. De fleste støttekontaktpersoner går ind i denne type arbejde på konsulent basis efter i mange år at have været fast tilknyttet bosteder eller institutioner hvor de har bygget deres erfaring op omkring det konkrete arbejde med de sårbare og udsatte børn og unge.

Barnet er således i trygge og professionelle hænder hos en dygtig støttekontaktperson som for eksempel Lola Dokkedal.

Hvem er Lola Dokkedal?

Lola Dokkedal er støttepædagog i Kokkedal og hjælper børn og unge i hele regionen til større tryghed og glæde i hverdagen. Du kan læse mere på loladokkedal.dk