Find den bedste elektriker i Horsens

Skal boligen sættes i stand, og skal de elektriske systemer i denne forbindelse opdateres? Så er det en god idé på forhånd at lægge en plan for hvilke kabler der skal trækkes, og om du eventuelt ønsker en modernisering af installationerne.

Hvem kan udføre elektriker arbejde i forbindelse med renovering?

Det er vigtigt i denne sammenhæng at pointere at elektriker arbejde ikke er for amatører eller autodidakte gør det selv folk. Når arbejdet vedrører de faste elektriske installationer i boligen skal opgaven overlades til en autoriseret el installatør eller elektriker. Dette siger den gældende danske lovgivning – og det er ikke en regel som er lavet for hverken at genere dig eller for at gøre elektriker firmaerne rige.

Reglen er til for at garantere en vis tryghed og sikkerhed i forbindelse med elektriker arbejde. Hvor du uden videre risiko for liv og helbred selv kan male dine vægge, kan du ved blot en enkelt fejl i dit elektriker arbejde afstedkomme store skader på såvel andre menensker som på materiel.

En forkert opsat installation kan forårsage kortslutninger og overgang i elektriske apparater og hårde hvidevarer hvilket kan medføre livsfarlige elektriske stød. Opstår der brand i de elektriske systemer i en bygning vil denne brede sig med lynets hast via de strømførende ledninger. En elektrisk brand er svær at slukke og utroligt farlig for beboerne. Og selv om ingen mennesker kommer til skade ved en sådan brand kan den godt gå hen og blive rigtig dyr for dig idet din forsikring sandsynligvis ikke dækker udbedring af skader forårsaget af amatør elektriker arbejde.

Derfor bør du altid henvende dig til en autoriseret el installatør eller elektriker når der skal udføres elektriker arbejde i din bolig. Det er simpelt hen for dyrt at spare den professionelle arbejdskraft væk. Og så vil du samtidig få den mest optimale løsning.

Du får den bedste el service i Horsens hos Norup El-teknik – læs mere på norup-el.dk