Find en god kloakmester

Som hus eller sommerhusejer, er din kloak frem til skel dit ansvar at vedligeholde dem og sikre at de er rene og der ingen huller er. Hvis din kloak ikke er ordentligt vedligeholdt, kan du risikere at der kommer rotter og kloakken vil ikke være i stand til at modtage al den vand, der ofte kommer om efteråret og du vil opleve oversvømmelse. Det kan f.eks. betyde at der kommer vand i din kælder. Kloaksystemet som vi kender det i dag, er ikke mere end 150 år gammelt.

Bestil en kloakmester

Har du mistanke om at din kloak er stoppet eller at der er begyndt at lugte, er det en god ide at bestille en kloakmester til at inspicere din kloak. Det skal være en autoriseret kloakmester og du må ikke selv foretage den. Det kunne f.eks. være https://www.mpentreprise.dk/

En kloakmester foretager en TV inspektion og kan dermed se, om der er et hul et sted i kloakken eller om den trænger til at blive renset. Husk at aftale med kloakmesteren, at han ringer til dig, hvis der skal laves noget så du ikke bliver overrasket over en ekstra høj regning. 

Er der en forstoppelse vil kloakmesteren spule kloakken ren for slam så vand, afførring mm igen kan komme videre ud til rensningsanlæggene. 

Hvad må du selv

Selvom du ikke selv må rense dine kloakker, er der stadig meget du selv kan gøre. Du må f.eks. gerne selv rense dit hus afløb på badeværelset og i køkkenet. Det samme gælder dine tagrender og nedløbsrør, der løber rundt om dit tag. Det er et vigtigt stykke arbejde, der er med til at sikre at regnvand og sne kan løbe uhindret ned i kloakken og ikke bliver stoppet af gamle blade og andet slam på vejen og derfor kan ende i din kælder eller på dit loft.