Forebyg besøg af skadedyr

I Danmark er der desværre en stor, rig og varieret mængde af forskellige slags skadedyr. Nogle er mere skadelige end andre og nogle af dem kan man som udgangspunkt selv udrydde eller mindske, uden at skulle kontakte en skadedyrsbekæmper.

Derudover er der et par skadedyr, hvor det kan være nødvendigt at du kontakter en skadedyrsbekæmper fordi det kan være svært at få fjernet skadedyrene uden hjælp. I den sidste gruppe høre blandt andet rotten og hvepsen.

Har du rotter har du pligt til at kontakte kommunen, som så sender en skadedyrsbekæmper ud. Hvepsen kan du i nogle tilfælde selv fjerne, hvis du ved hvordan, men i mange tilfælde bør du benytte dig af professionelle. Det kunne f.eks. være https://www.ksspecialservice.dk/.

Forbyg besøg af skadedyr

Selvom det kan være svært helt at undgå at få besøg af skadedyr, er der stadig flere ting du kan gøre for at mindske, at skadedyrene syntes at din matrikel er interessant. 

Først og fremmest skal du sikre dig at der er ryddet op på din grund. Der skal ikke ligge nedfaldsfrugter og mørke fugtige områder skal åbnes, op da fra en rottes synspunkt er det et ideelt ynglested.

Gå også din bolig igennem, højt som lavt og er der revner eller huller skal de laves. Husk at sikre dig at der ikke allerede er et hvepsebo. Hvis der allerede er et hvepsebo og du lukker det inde, kan du risikere at hvepsene arbejder sig videre ind i muren for et finde en udgang.

Det er også en god ide at rottesikre din bolig. Få en kloakmester til at sætte et filter på den del af kloakken, der fører op til boligen og sæt en rottespærre op rundt om hele huset. Husk at den skal mindst 50 cm. ned i jorden for ellers vil rotten kunne grave sig ned under spærringen.