Husk at det er din pligt at vedligeholde kloakken

08 august 2021
lotte_hindsberg

Som hus eller sommerhusejer er det din pligt at sikre at den del af kloakken der er på din del af din grund er i god stand. Vores kloaksystem, som kun er omkring 150 år gammelt, er vigtig for vores almene sundhed. Har du mistanke om at din kloak er stoppet eller at der er et hul et sted.

Du vil ikke være i tvivl for der vil lufte fælt af kloak skal du kontakte din lokale autoriseret kloakmester. F.eks. en kloakmester i Jægerspris

Du må ikke selv ordne din kloak på nær at fjerne gamle grene og blade som kan have sat sig fast. Det skal være en autoriseret kloakmester, der foretager en Tv-inspektion af din del af kloakken. Når inspektionen er færdig vil han kontakte dig med resultatet og hvis der er fundet fejl, kan han udbedre dem.

Hvis du ikke er tilsluttet kloaksystemet

Ikke alle huse og sommerhuse er tilsluttet kloaksystemmet. Det er især i tyndt befolkede områder, der stadig mangler. Her vil de fleste så i stedet have en septiktank eller en samletank, som så vil blive tømt med jævne mellemrum, når den er fuld. 

Skal du have udskiftet din tank eller skal du have en tank nedgravet, skal du have en autoriseret kloakmester med ind over, så du er sikret at den er gravet korrekt ned. Du skal også have en tilladelse fra din kommune inden og de skal godkende projektet, når det er udført. Du må godt selv lave al gravearbejdet, men rør og kloakdelen skal udføres af et kloakfirma. 

Har du store træer der hænger ind over dit hus, er det en god ide at få dem klippet ned om efteråret så dine tagrender og nedfaldsrør ikke bliver stoppet. Det samme gælder din kloak. Kan vandet ikke komme ned i kloakken, vil det i stedet finde andre steder at komme ned. F.eks. din kælder. 

Flere Nyheder