Hvilke typer for arbejde udfører en kloakmester?

08 august 2021
lotte_hindsberg

En autoriseret kloakmester har mange forskellige opgaver, som selvfølgelig hænger sammen med kloakker. 

En af de opgaver som en kloakmester udfører er at undersøge din kloak. Det kan være at din kloak er stoppet til af slam eller der kan være et hul som skal lukkes, så der ikke lugter af kloak eller du får besøg af uvelkomne rotter. 

Når din kloakmester skal undersøge din kloak, gør han det ved hjælp af et lille TV som føres ned i kloakken. Det vil vise om din kloak fungere perfekt eller om der skal laves noget. Du som husejer har pligt til at sikre dig at din kloak er i perfekt orden. Hvis det viser sig  at der er et hul eller at kloakken er stoppet af slam, vil han lukke hullet eller lave en slamslugning, så skidt og snavs igen nemt kan komme igennem og ud til renseanlæggene. Det kunne f.eks. være en kloakmesterpå Lolland. 

Samletanke og tømning

Vores kloaksystem som de fleste tager for givet er kun omkring 150 år gammel og før da blev affald og afføring samlet op af vogne der kørte rundt. I København blev det kørt ud op Amager, hvilke har gjort at øen fik øgenavnet “Lorteøen”. At vores kloakker kun er 150 år betyder at ikke alle er tilsluttet kloaksystemmet. Især de mindre befolkede områder er endnu ikke tilsluttet. Det samme gælder mange sommerhuse og kolonihaver. Her har mange i stedet en samletank, som bliver tømt, når den er fuld i stedet. Din kloakmester kan hjælpe dig med at finde den rigtige størrelse af samletank, så du ikke skal have tømt den i tide og utide. 

For at få en tank skal du have en tilladelse af kommunen og du skal have en kloakmester til at udføre den kloakmæssige del, for at du kan få den godkendt. Du må godt selv grave hullet til tanken. 

Flere Nyheder