Lad den lokale bedemand i Struer hjælpe med bisættelsen

Er en af dine nærmeste netop død, har du helt sikkert brug for kvalificeret hjælp til at få afviklet begravelse eller bisættelse. Og til dette formål har du bedemanden.

Lad bedemanden hjælpe med de praktiske forberedelser af bisættelse eller begravelse

Hvis du ikke selv er bosat i det sogn, som huser den kirke hvorfra begravelsen eller bisættelsen skal foregår, er det en fordel at lade den lokale bedemand varetage kontakten. Bedemanden har med stor sandsynlighed allerede en rigtig god kontakt til præsten og til kirke kontoret i pågældende kirke, og kan få sat begravelsen eller bisættelsen i stand med kort varsel. Bedemanden kan hjælpe med udarbejdelse af en dødsannonce, i hvilken dato og tidspunkt for ceremonien kan fremgå, hvis dette ønskes – og sørge for, at annoncen indrykkes i lokale eller landsdækkende aviser, og eventuelt online.

Bedemanden vil være til stede gennem hele processen, og du kan altid anmode om at få indflydelse på denne. På samme måde vil bedemanden drage omsorg for såvel dig som for den afdøde, og sørge for, at der bliver ført behørigt tilsyn med kisten forud for ceremonien. Det er også bedemanden, som varetager al transport af afdøde i forbindelse med ceremonien. Er der tale om en jordfæstelse, vil bedemanden forestå nedsænkning af kisten sammen med kirkegårds assistenten. Og skal der foretages en kremering, vil bedemanden sørge for, at kisten kommer sikkert frem til krematoriet, med hvilket bedemanden på forhånd har arrangeret begivenheden.

Bedemanden hjælper gerne med al papir arbejde

Har du svært ved at gennemskue alle de formaliteter, som knytter sig til et dødsfald, assisterer bedemanden gerne. Du kan for eksempel få hjælp til indhentning af begravelses hjælp. På den måde kan du spare nogle udgifter i forbindelse med begravelse eller bisættelse. Det er muligt at søge om begravelses hjælp gennem kommunen, og skulle afdøde have forsikringer eller privat tegnede pensions ordning, kan der muligvis også være noget at hente.

Kontakt din bedemand i Struer på krabbes.dk