Skovservice – få hjælp af skoventreprenør

Skovservice i Jylland

AB Skovservice løser alle slags opgaver inden for skovbrug. AB Skovservice har bl.a. stor erfaring inden for skovning, som er en stor del af det at drive skov. Ved skovning forstås kontrolleret tynding af et udvalgt skovområde. Dette gøres for at optimere tilvæksten på de træer, der står tilbage. AB Skovservice har stor forståelse for, hvordan man får mest muligt udbytte af skovområder. AB Skovservice lægger vægt på at danske skove drives så bæredygtigt som muligt.

Flishugning, rodfræsning og greneknusning

AB Skovservice tilbyder flishugning. Da alle flisprojekter er forskellige, vil valg af skovningsmetode, transport i det pågældende terræn samt hugning, være en individuel vurdering og afhænge af de forhold, der er i skoven eller læhegnet. Det er som regel de træer, der ikke er egnet til tømmer, der hugges til flis. AB Skovservice laver både skovflis, stokerflis og rodflis. Flisen sælges herefter til både private firmaer og fjernvarmeværker. AB Skovservice producerer desuden biomasse af halm, dybstrøelse og lignende til fjernvarmeværker. 

AB Skovservice tilbyder desuden rodfræsning. Dette er den nemmeste løsning, når en stor rod skal fjernes. Denne metode bruges ofte, hvis et skovområde eller et læhegn skal omdannes til en mark, med henblik på dyrkning af afgrøder. Da rødder kan være for store til at hive op ved håndkraft, og desuden vil efterlade et hul, er rodfræsning den mest optimale løsning. Rodfræsere har som regel en arbejdsdybde på 20-30 cm., og neddeler rødder til små stykker der herefter kan fjernes.

Skal du have ryddet arealer uden genstridige rødder, er rodfræsning som udgangspunkt ikke nødvendigt. Nogle typer læhegn læhegn, marker med juletræer, brombærkrat og brakarealer behøver typisk ikke en rodfræsning, men kan ryddes ved hjælp af grenknusning. Ved grenknusning ryddes grenaffaldet ned til jordhøjde. Herefter kan en jordfræsning blive nødvendig, men det afhænger meget af hvad formålet med skovningen er.